.
top of page

התרומה שאנו מספקים לבני נוער ותלמידים בקהילה:

 

אוזן קשבת לכל הנושא של הבריונות ברשת,

כיום ישנם הרבה בני נוער שמתמודדים אם בריונות ושיימניג ברשת,

והמטרה שלנו לבוא ולסייע במתן  אוזן קשבת .

עד היום הצלחנו לסייע ולטפל במספר רב של פניות בקרב בני נוער.

2

פרויקטיים

צא׳ט - סיוע לנוער 24/7

bottom of page